Adwokat Edmund Pryca

Pan Mecenas

Historia zawodowa:

Prawnik od 1975 r., absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzednio sędzia w sądach powszechnych i radca prawny. Wpisany na listę adwokatów w 1984 r. Czynny w samorządzie adwokackim od 1989 r. W 2001 r. wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. Od 2004 r. do chwili obecnej pełnił funkcje w organach samorządu Izby Adwokackiej w Łodzi – Rzecznik Dyscyplinarny i Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi. Obecnie Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi. Członek adwokackich komisji egzaminacyjnych wewnętrznych i państwowych. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów adwokackich.

Świadczył obsługę prawną dla dużych spółek prawa handlowego i jednostek samorządu terytorialnego.

Zainteresowania zawodowe:

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych.

Prawo rzeczowe:

 • zniesienie współwłasności,
 • podziały do użytkowania,
 • roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • przywrócenie posiadania,
 • nakłady na nieruchomości,
 • nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • ustanowienie i zniesienie służebności,
 • droga konieczna,
 • budowa na cudzym gruncie,
 • wpisy do ksiąg wieczystych,
 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości,
 • ocena umów dotyczących nieruchomości.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów,
 • działy spadku,
 • działy spadku i zniesienia współwłasności.
 • zachowki.

Prawo zobowiązań:

 • sporządzanie projektów umów cywilnych,
 • ocena skutków umów,
 • dochodzenie roszczeń z umów wzajemnych.

Prawo gospodarcze:

 • obsługa prawna w pełnym zakresie

Prawo rodzinne:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podziały majątku dorobkowego,
 • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • alimenty,
 • ustalenie miejsca pobytu dzieci,
 • ustalanie kontaktów z dziećmi

Prawo autorskie

Prawo pracy

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i samorządowych

Dyżury:

Przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16,00 do 18,00.
W każdym innym dniu po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

Telefon: 604 614 394, 42 633 67 55
Email: adwpryca@lodz.com.pl