Adwokat Anna Wagner

Pani Wagner

Historia zawodowa:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyka adwokacka od 1993r. Wcześniej prokurator i radca prawny.

W czasie wykonywanej praktyki adwokackiej wykładowca prawa pracy dla aplikantów adwokackich.

Wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła na dogłębne poznanie wielu dziedzin prawa.

PRAKTYKA ADWOKACKA:

Prawo pracy:

  • przywrócenie do pracy,
  • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • odszkodowanie za nieuzasadnione i niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
  • odprawa pieniężna,
  • wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe,
  • ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy, zadośćuczynienie,
  • odszkodowanie,
  • renta wyrównawcza za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy,
  • kary dyscyplinarne,
  • ustalanie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, okresów pracy w warunkach szczególnych,
  • mobbing,
  • inne

Prawo cywilne:

  • odszkodowania za wypadki komunikacyjne,
  • odszkodowania za zdarzenia medyczne.

Prawo rodzinne:

  • rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód,
  • separacje,
  • alimenty na dzieci i byłego małżonka po rozwodzie,
  • ustalanie miejsca pobytu dzieci, ustalanie kontaktów z dziećmi,
  • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
  • podziały majątku dorobkowego

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

Prawo karne.

Dyżury:

Przyjmuje : poniedziałki i środy w godz. 16.30 do 18.30.
W każdym innym dniu po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

Telefon : 603 637 670
Email: adwwagner@lodz.com.pl