Adwokat Anna Wagner

Pani Wagner

Historia zawodowa:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyka adwokacka od 1993r. Wcześniej prokurator i radca prawny.

W czasie wykonywanej praktyki adwokackiej wykładowca prawa pracy dla aplikantów adwokackich.

Wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła na dogłębne poznanie wielu dziedzin prawa.

PRAKTYKA ADWOKACKA:

Prawo pracy:

 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za nieuzasadnione i niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
 • odprawa pieniężna,
 • wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe,
 • ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy,
 • odszkodowania za wypadki przy pracy, zadośćuczynienie,
 • odszkodowanie,
 • renta wyrównawcza za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy,
 • kary dyscyplinarne,
 • ustalanie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, okresów pracy w warunkach szczególnych,
 • mobbing,
 • inne

Prawo cywilne:

 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne,
 • odszkodowania za zdarzenia medyczne.

Prawo rodzinne:

 • rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód,
 • separacje,
 • alimenty na dzieci i byłego małżonka po rozwodzie,
 • ustalanie miejsca pobytu dzieci, ustalanie kontaktów z dziećmi,
 • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • podziały majątku dorobkowego

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

Prawo karne.

Dyżury:

Przyjmuje : poniedziałki i środy w godz. 16.30 do 18.30.
W każdym innym dniu po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

Telefon : 603 637 670
Email: adwwagner@lodz.com.pl